Home

Inission aktie

Inission AB har genomfört en riktad nyemission av 960 000 B-aktier och tillförs härigenom cirka 88,3 miljoner kronor. Publicerad: 2020-09-29 (Cision) Torsdag 24 september. Inission ingår avtal med ABB AB Industrial Automation. Publicerad: 2020-09-24 (Cision) Måndag 21 september inission: skriver ned ca 4,3 mln nok fÖr stalkit i norge 2021-03-25 09:00 · Cision Inission gör en nedskrivning av Aktier motsvarande ett värde av ca 4,3 MNO Inission aktie handlas på börsen i Sverige, på listan First North, och med tickern INISS B. Aktien har ett P/E-tal på 23.2 och P/S-tal på 0.6 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Inission utdelning och direktavkastnin Relaterade aktier. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Inission B . Andelen 42 % anger hur många av Incap Oyj-ägarna som även har Inission B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Köp/sälj Inission är synonymt med teamwork, delaktighet och serviceanda. Vi är alltid intresserade av att få kontakt med människor som söker efter en rolig, utmanande och spännande arbetsplats och som vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet

Utförlig grafisk information om Inission B historiska utveckling som ger en hint om aktiens framtida utveckling. Large Cap Mid Cap Small Cap First North Alla aktier Index Hållbarhetsindex Vinnare & förlorare Kalender Stockwatch. Aktieöversikt Nyheter om bolaget Rapporter Nyckeltal Teknisk analys. 31 maj 2021, 13:21. Inission B Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Inission B och aktien ligger i en stigande trendkanal på lång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien har stöd vid cirka 60.00 kronor och motstånd vid cirka 144 kronor

Inission B Aktie - Dagens Industri - d

Inission B ligger i en närmast horisontell trendka This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. It can be a long snippet, a short snippet, whatever you prefer the size of card and description to be.This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title Det totala antalet aktier i Inission har under juni 2020 ökat med 147 000 aktier, motsvarande 147 000 röster. Antalet aktier i Inission AB uppgår efter emissionen till totalt 5 042 665 aktier fördelat på 800 004 A-aktier och 4 242 661 B-aktier, motsvarande 12 242 701 röster där en A-aktie har 10 stycken röster och en B-aktie har en röst

Inission gör en nedskrivning av Aktier motsvarande ett värde av ca 4,3 MNOK tor, mar 25, 2021 09:00 CET Inission har hela tiden strävat efter att hjälpa StalkIT bl a genom att konvertera obetalda leveranser till ett aktieägande i StalkIT inission: resultat steg 4 kv, komponentbrist pÅ senare tid: 16-02: inission: kÖper 34 mln aktier fÖr 6,8 mln eur i enedo: 23-12-2020: inission: helmet capital sÄljer aktier efter slÄppt lock-up: 11-11-2020: inission: org tillvÄxt ca 1% 3 kv, Ökat ebita-resultat: 03-11-2020: ortivus: tar Över uppdrag frÅn inission till egen regi: 29-09-202 Inission är leverantör för tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik och introducerades på First North 2015. Förra året förändrades bolaget kraftigt när innehavet i Incap delades ut till aktieägarna samtidigt som bolaget gjorde flera förvärv som i princip dubblat omsättningen Aktien stängde i fredags på 80 kr. Men en split på 4:1 har gjorts, så omräknat var IPO-kursen 25 kr. Dessutom gjordes en sakutdelning innan splitten där man fick 1,4082 aktier i Incap Oyj per 1 Inission-aktie. Om vi räknar rätt så är den utdelningen idag värd 35 kr per Inission-aktie

Antalet aktier och röster i Inission AB (publ) har ändrats under juni 2020 till följd av den kvittningsemission i samband med förvärvet av HY Tech Comp Oy som tidigare informerats om. Det totala antalet aktier i Inission har under juni 2020 ökat med 147 000 aktier, motsvarande 147 000 röster INISSION. 2021-04-07 18:41. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-handlade Inission, som tidigare aviserat att bolaget åtagit sig att teckna 34 miljoner aktier i finländska Enedos riktade nyemission, har nu tilldelats dessa aktier. Det framgår av ett pressmeddelande från Enedo efter börsens stängning på onsdagen

Inission AB ser. B (INISS B) aktie - Nordne

Inission (INISS B) aktie Alla nyheter - Börskolle

Inission B balans- och resultaträkning. Se hur Inission B presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic. Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares. For complete information, please visit the company's website Senaste nyheter om - Inission, aktieanalys, kursutveckling och rapporter. Inission komplett bolagsfakta & börsnyheter från Analysguiden. Prenumerera här Aktien Inission B med ISIN-beteckning SE0009889678. Låga avgifter & automatik hos Lysa Hos Lysa investerar du i både aktier och fonder till låga avgifter — helt automatiskt, och med prisvinnande forskning som grund

Inission AB har genomfört en riktad nyemission av 960 000 B-aktier och tillförs härigenom cirka 88,3 miljoner kronor Inission AB:s (Inission eller Bolaget) styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 960 000 B-aktie.. Inission AB på First North gör en nyemission på 88,3 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villko Inission AB:s (Inission eller Bolaget) styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 960 000 B-aktier (den Riktade Emissionen) till en teckningskurs om 92,0 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 88,3 miljoner kronor före emissionskostnader aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,1250833 kr. Antalet aktier i Inission AB uppgår efter emissionen till 5 042 665 st och emissionen innebär en ökning av antal aktier om c:a 3 %. Betalning för de tecknade aktierna skall ske genom kvittning av reversfordran om 1

Stock Details

Inission AB har genomfört en riktad nyemission av 960 000 B-aktier och tillförs härigenom cirka 88,3 miljoner kronor EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA,.. Inission gör en nedskrivning av Aktier motsvarande ett värde av ca 4,3 MNOK. Inkråmsförsäljningen av StalkIT:s verksamhet är i dags dato ej helt genomförd då den förutsätter en Due Dilligence som ska genomföras av köparen Inission vill ta in mer kapital samt genomföra ägarspridning av Inissions aktie. Bolaget har därför beslutat om en nyemission av B-aktier. Totalt handlar det om en emissionslikvid om högst 20 miljoner kronor före emissionskostnader Aktieägare välkomnas att lyssna på detta och att skicka in sina eventuella frågor per e-mail på adressen mikael.flodell@inission.comsenast den 30 april 2021. Frågor besvaras och kommenteras sedan av VD och/eller styrelse om tid medges under själva anförandet, alternativt skriftligt i nära anslutning till årsstämman

Bolagets aktie på First North. I syfte att tillföra Bolaget ytterligare kapital samt genomföra en ägarspridning av Inissions aktie, beslutade styrelsen, med bemyndigandet från årsstämman den 30 mars 2015, att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare att teckna nyemitterade aktier i Inission (Erbjudandet) De ursprungliga obetalda leveranserna byggdes upp under 2019 och konverterades till aktier under mars 2020. Inission har för närvarande innestående kundorder och kundunikt material till ett värde av cirka 1,5 miljoner norska kronor. Denna order och detta material är ett åtagande av Stalkit som nu blir föremål för förhandling med köparen

Aktien - Inissio

Inission AB:s styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 960'000 B-aktier till en teckningskurs om 92 kronor per aktie. Kontraktstillverkaren tillförs därmed cirka 88,3 miljoner kronor före emissionskostnader, lyder ett pressmeddelande. Tecknare utgörs av befintliga aktieägare och institutionella investerare i form av. Inission AB på First North gör en nyemission på 20 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villko

Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Bolaget erbjuder tjänster kring utveckling, materialförsörjning, tillverkning, logistik och livscykelgaranti. Bolagets kunder finns inom branscherna medicinteknik, fordonsindustri, mätinstrument, marin, samt styr- och reglerteknik Inission är en helhetsleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Bolaget erbjuder tjänster kring utveckling, materialförsörjning, tillverkning, logistik och livscykelgaranti. Bolagets kunder finns inom branscherna medicinteknik, fordonsindustri, mätinstrument, marin, samt styr.

Analys: Kontraktstillverkaren Inission har genomfört en del förvärv de senaste åren och i höstas tog bolaget klivet in i Norge. Hur ser tillväxtutsikterna ut framöver och är aktien köpvärd trots den fina kursutvecklingen Antalet aktier och röster i Inission AB (publ) har ändrats under juni 2020 till följd av den kvittningsemission i samband med förvärvet av HY Tech Comp Oy som tidigare informerats om. Det tota.. Aktieägare välkomnas att lyssna på detta och att skicka in sina eventuella frågor per e-mail på adressen mikael.flodell@inission.com senast den 30 april 2021. Frågor besvaras och kommenteras sedan av VD och/eller styrelse om tid medges under själva anförandet, alternativt skriftligt i nära anslutning till årsstämman Inission följer nogsamt hur situationen kring Covid-19, coronaviruset utvecklas. Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten rekommendationer kommer Inission att vidta följande åtgärder på stämman: - Vi kommer att sträva efter att hålla stämman under så kort tid som möjligt - Aktieägare eller andra deltagare som är sjuka eller nyligen vistats i riskområden eller är medvetna om att.

2021-03-25 09:00:00 Inission gör en nedskrivning av Aktier motsvarande ett värde av ca 4,3 MNOK-2,34% | 0,37 MSEK 2021-03-08 23:00:00 Inission has been granted an exemption from mandatory bidding on Enedo shares +5,31% | 0,15 MSEK. Detta görs genom nyemission av aktiekapitalet med högst 18 387,25 kronor i Inission AB genom att ge ut högst 147 000 aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,1250833 kr. Antalet aktier i Inission AB uppgår efter emissionen till 5 042 665 st och emissionen innebär en ökning av antal aktier om c:a 3 % Inission skriver att huvudägarna motsvarande 83,3 procent av aktierna och 93,3 procent av rösterna meddelar att dom ställer sig positiva till förslaget att dela ut hela Inission AB:s innehav av Incap Oyj-aktier till aktieägarna i Inission AB. Inission hade den 30 september 1.689.876 aktier i Incap Oyj

Inission B - teknisk analys av aktien - Dagens Industr

Den 16 februari 2021 meddelade Inission AB (publ) att man kommit överens om att teckna aktier i den Riktade emissionen på totalt 6,8 MEUR (34.000.000 aktier). Om Företrädesemissionen och den Riktade emissionen realiseras fullt ut kommer Inissions andel att vara 49,5 procent av aktierna och rösterna i Enedo Inission AB (publ) årsredovisning för 2020. 25.3.2021 klo 10.11 · Nyhetsbyrån Direkt. INISSION: SKRIVER NED CA 4,3 MLN NOK FÖR STALKIT I NORGE. 25.3.2021 klo 10.00 · Cision. Inission gör en nedskrivning av Aktier motsvarande ett värde av ca 4,3 MNOK. 9.3.2021 klo 7.41 · Nyhetsbyrån Direkt Inission AB (publ) höll sin Årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med 1 200 000 B-aktier före genomförd aktiesplit eller högst 3 600 000 B-aktier efter genomförd split Inission AB (556747-1890). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar

Keplers 15 bästa gröna aktier: 2021-03-17: Cevian sålde 30 miljoner B-aktier i Ericsson: 2021-03-15: SEB: Bättre utsikter för Ericsson på USA-marknaden: 2021-03-15: Här är måndagens färska köprekar: 2021-02-26: Trading Direkt: Om ränteskräck och techraset: 2021-02-23: Morgan Stanley: Fyra nordiska aktier med hög specifik risk. Inission AB (Inission) har genomfört riktad emission av B-aktier i en private placement, genomfört av Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Genom emissionen tillförs Inission cirka 88,3 miljoner kronor före emissionskostnader SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter

Inission Forum Placer

 1. Inission Viared AB (556683-6622). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar
 2. aktier med anledning av Inission AB:s utdelning år 2016 av aktier i Incap Oyj Erbjudandet Inission AB (Inission) har uppgett följande. En extra bolagsstämma i Inission beslutade den 15 december 2016 att till aktieägarna dela ut aktier i Incap Oyj (Incap). För varje aktie i Inission erhölls cirka 1,4082 aktier i Incap
 3. 50% av dessa aktier hade en lock-up period på 6 månader som gick ut i augusti och resterande 50% en lock-up period på 12 månader. Inission har den 22 december 2020 gått med på att släppa lock-up kravet i avtalet med Helmet Capital då köparna bedöms långsiktiga och det endast återstår två månader av lock-up perioden
 4. Inission AB köpte igår, 11 december, 4'522'948 aktier i Incap, ett ägande som motsvarar 30,27 procent av aktierna i bolaget. Som en följd av förvärvet av nämnda aktier kommer Inission vara skyldiga att lägga ett obligatoriskt offentligt bud på samtliga övriga aktier och värdepapper som berättigar till aktier i Incap
 5. Inission AB har sålt en del av Incap OY:s aktieinnehav så att Inission per den 30 juni 2016 äger 1 745 288 aktier av Incap OY, dvs. 40,0 % av aktier och röster i Incap OY

Vi har Sveriges nöjdaste sparare - investera i aktier hos oss du också. Bli kund på 3 min. Hitta, handla och följ dina aktier på Avanza. Kom igång på 3 minuter inission: kÖper 34 mln aktier fÖr 6,8 mln eur i enedo STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-handlade Inission, som erbjuder produktions- och logistiktjänster till industrikunder, har genom en teckningsförbindelse åtagit sig att delta i en riktad nyemission av 34 miljoner aktier i finländska Enedo Den här INISSb sidan ger en tabell som innehåller kritiska finansiella nyckeltal såsom P/E-tal, EPS, ROI, och andra Inission har den 22 december 2020 gått med på att släppa lock-up kravet i avtalet med Helmet Capital då köparna bedöms långsiktiga och det endast återstår två månader av lock-up perioden. Totalt har Helmet Capital sålt 147 000 B-aktier, en post om 73 500 den 21 december och resterande 73 500 såldes den 22 december 2020

Inission AB har 6 anställda och gjorde ett resultat på -952 KSEK med omsättning 22 357 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -9,5 %. Inissions vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -23,2 % vilket ger Inission placeringen 365 093 i Sverige av totalt 657 226 aktiebolag Also profitability improved further and operating profit amounted to EUR 1.5 million. The outlook of the company is good, and both the Group's revenue and operating profit are estimated to exceed clearly the level of previous year. Sedan Inissions börsintroduktion har värdet av deras Incapaktier stigit med ca 40 kr per Inission aktie Inission Västerås Aktiebolag - Org.nummer: 556301-1765. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m Finansinspektionen har beviljat Inission AB (publ) undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Enedo Oyj enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen Finansinspektionens beslut FIVA 4/02.05.05/202

Inission Aktie Forum (INISS B

Inission Stockholm AB - Org.nummer: 556257-2551. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m Inission gör riktad nyemission. Posted on september 29th, 2020 by Göte Fagerfjäll Styrelsen för Inission AB har beslutat om en riktad nyemission av 960 000 B-aktier till en teckningskurs om 92,0 kronor per aktie, vilket innebär att företaget tillförs cirka 88,3 miljoner kronor före emissionskostnader Börsnotering av Inission AB på First North år 2015. Värdering av aktier och företag för att investera. Vilka ägarna är

Inission - INISS B Aktier. Ett ganska litet elektronikföretag ska noteras. Värt att satsa på? Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik Nu är Inission på väg att bli ett storföretag i branschen. Utvecklingen för aktien, som noteras på First North-listan , har också varit positiv. I går stängde kursen på prick 80 kronor. Bolagsstämman fattade beslutet att till aktieägarna utdela 1:50 per aktie Finansinspektionen har beviljat Inission Ab undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Incap Abp enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen Finansinspektionens beslut dnr FIVA 8/02.05.05/201

Inission blir ny huvudägare i det finska bolaget Enedo. Det sker via en nyemission av 34 miljoner aktier till ett värde av 6,8 miljoner euro. Inission, med kontor i Karlstad och fabrik i Munkfors, kommer med vissa förbehåll som att den finska finansinspektionen godkänner uppköpet att äga 49 procent av aktierna i Enedo med huvudkontor i Vanda Få de senaste aktiekurserna för INISS B på MSN Ekonomi. Gå in på djupet med interaktiva grafer och nyheter om Inission AB INISSION: HELMET CAPITAL SÄLJER AKTIER EFTER SLÄPPT LOCK-UP. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inission, som är totalleverantör av elektroniska och mekaniska produkter till industrin, har medgett att släppa på lock-up kravet i avtalet med Helmet Capital. Näringsliv. Av Direkt Inission har genomfört aktiesplit, så 1 aktie har blivit 4. Antal aktier: 4.8 miljoner Börsvärde idag: 4.8 MAktie x 47.8 SEK/Aktie = 229 MSEK Ovan är alltså korrekt. Hos avanza står det 4 miljoner aktier, det är fel. Men avanzas uträkning på börsvärdet är dock korrekt. Inission har också levererat en Q1-rapport Inission - INISS B Aktier. Visa ämnen Visa inlägg Donation → Aktuella ämnen; Nya ämnen; Nya inläg

inission.com - Vår mission, de nöjdaste kundern

Tillverknings- och logistiktjänstebolag Inission har framgångrikt genomför en riktad nyemission av 960 000 B-aktier för en emissionslikvid om cirka 88,3 miljoner kronor före emissionskostnader, skriver bolaget i ett pressmeddelande INISSION: KÖPER 34 MLN AKTIER FÖR 6,8 MLN EUR I ENEDO. Näringsliv. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-handlade Inission, som erbjuder produktions- och logistiktjänster till industrikunder, har genom en teckningsförbindelse åtagit sig att delta i en riktad nyemission av 34 miljoner aktier i finländska Enedo I samband med konvertering till aktier lades en tydlig plan för återbetalning upp. Säkerhet fanns i form av en avtalad konverteringsgaranti. I ett pressmeddelande framgår det att uppgörelsen innebar att Inission fick ett aktieägande på mer än 10 procent i StalkIT, vilket i sin tur innebar vissa särskilda lagliga rättigheter Som informerat tidigare har Inission AB i juni 2016 förvärvat den svenska kontraktstillverkaren Onrox Group. För att finansiera förvärvet har Inission AB sålt en del av Incap Abp:s aktier i. anskaffningsutgift för aktier med anledning av Inission AB:s utdelning år 2016 av aktier i Incap Oyj.1 Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utdel-ningar ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital. Allmänna råd: För varje aktie i Inission AB får utdelning anses ha erhållits med 72,01 kronor. Varje aktie i Incap.

Aktie Inission B SE0009889678 Förvärv 301,0 Antal 81,50 SEK 2019-06-13 FIRST NORTH SWEDEN Aggregeringar. Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens. Vinst per aktie efter utspädning 4,33 SEK (6,49) För mer information kontakta: Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB +46 703 22 63 23 bjorn.lifvergren@inission.com. Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaqs regelverk för emittenter Ingen kommentarer til Inission har beviljats undantag från obligatorisk budplikt på Enedo aktier Den 16 februari 2021 meddelade Enedo Oyj (publ) att man kommit överens om en omfattande refinansiering av sina skulder på totalt 8,6 MEUR Inission-koncernen, med elektroniktillverkning i fem fabriker i Sverige, bland annat en i Munkfors, två i Norge och en i Tallinn, Estland, är nu nära miljardvallen i omsättning. I dagarna har Inission förvärvat, Simpro Holding, Norges femte största tillverkare av elektronik Inission AB tecknade 34 000 000 av de aktier som erbjuds i den riktade emissionen i enlighet med sitt teckningsförslag och kommer att bli Enedos största aktieägare med ett innehav på cirka 49,6%. Den 8 mars 2021 beviljade Finansinspektionen Inission ett permanent undantag från skyldigheten att lämna ett obligatoriskt bud på Enedos aktier

Aktieanalys Inission (INISS B) Always Investin

Inission AB Skatteverke

 • Aktier till barn.
 • J.P. Morgan HR email UK.
 • IOTA криптовалюта график.
 • Vatten i borrhål för bergvärme.
 • Amazon £250 investment uk.
 • Amazon ex dividend Date 2021.
 • AirDrop Mac.
 • Gmail notifications not working Android.
 • Bitcoin mining companies Reddit.
 • Sälja böcker Studentapan.
 • Undervolt asus GPU tweak.
 • KappAhl barn jacka.
 • Biotech Gothenburg.
 • Lediga lägenheter Skellefteå.
 • Gamla julsaker till salu.
 • Dapp twitter.
 • Räknas vinterträdgård som boyta.
 • Beyond Meat kopen.
 • Bscscan com tokentxns.
 • Skillnad på moms och skatt.
 • Preisindex.
 • Sunrace mx60.
 • Flatex Login.
 • Nyproduktion Farsta Strand.
 • Hatsune Miku Alexa.
 • Windows logopedia.
 • EToro referral bonus Malaysia.
 • GameStop Financial Times.
 • Symptom hjärnskakning barn.
 • EToro review Trustpilot.
 • Darování kryptoměny.
 • Vuren 32x50.
 • Is options Trading Halal youtube.
 • Jailbreak Chromebook.
 • DAZN über Sky CI Modul.
 • Moderna Museet öppettider.
 • Sri Lanka foreign reserves 2019.
 • 20 yard pitch shot.
 • Jobba på sjön.
 • Pensionsförsäkring Folksam.
 • Monero Gebühren.