Home

Bbp Nederland 2021 miljard

In 2018 kwam daarmee ongeveer een derde (33,9 procent) van het Nederlandse bbp, de toegevoegde waarde van alle in Nederland geproduceerde goederen en diensten, tot stand door de uitvoer. Van de bruto uitvoerwaarde van 653 miljard euro bestond bijna driekwart ( 487 miljard ) uit export van goederen, inclusief wederuitvoer, en een kwart ( 166 miljard ) export van diensten Overheid hield 14 miljard euro over in 2019 25-3-2020 06:30 De overheid heeft in 2019 een overschot van 14 miljard euro gerealiseerd. Dit komt overeen met 1,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp)

Overheidstekort over 2020 uitgekomen op 34 miljard euro De coronacrisis heeft een enorme bres geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. Realiseerde de overheid over 2019 nog een overschot van ruim 14 miljard euro, over 2020 kwam de overheid 34 miljard euro tekort. Dit komt overeen met 4,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) Nederland de grens van 1 miljoen mensen die besmet zijn geweest met het corona- (48,6% van het bbp) naar bijna € 435 miljard in 2020 (54,5% van het bbp). Staat van de rijksverantwoording 2020 8. Algemene Rekenkamer. De uitgaven aan coronasteunmaatregelen zijn hiervan de belangrijkste oorzaak

Een derde bbp wordt verdiend met de export - CB

In 2019 was het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland 812 miljard euro. Hiermee is Nederland naar omvang de zesde economie van Europa en het grootste van de kleine Europese landen. Het moet alleen de economieën van Duitsland , Groot-Brittannië , Frankrijk , Italië en Spanje voor zich laten bbp per hoofd ($) 1: Luxemburg: 169.125 2: Noorwegen: 79.085 3: Zwitserland: 76.767 4: Qatar: 68.876 5: Denemarken: 56.115 6: Nederland: 53.900 7: Ierland: 51.356 8: Verenigde Arabische Emiraten: 46.857 9: Verenigde Staten: 46.381 10: Oostenrijk: 45.879 11: Australië: 45.587 12: Zweden: 43.986 13: België: 43.533 14: Finland: 42.999 15: Frankrijk: 42.747 16: Duitsland: 40.875 17: Japan: 39.731 18: Canada: 39.669 1

Het ruime begrotingsoverschot dat Nederland al enige jaren kent, zal omslaan in een tekort van 92 miljard euro, ofwel 11,8 procent van het bruto binnenlands product 2020 reëel risico vanwege de bijzonder lage rente Binnenland Buitenland bbp-groei in % 2018 2019 2020 2,6 1,8 1,5 Uitvoer groei in % 2018 2019 2020 3,7 2,3 1,9 Particuliere consumptie groei in % 2018 2019 2020 2,3 1,5 1,9 In†atie hicp, in % 2018 2019 2020 1,6 2,6 1,3 Werkgelegenheid toename aantal uren, in % 2018 2019 2020 2,2 2,1 0,8 Overheidsbestedingen groei in In 2020 kwam het bruto binnenlands product (bbp), alles wat in Nederland werd verdiend, uit op 799 miljard euro. Dat is 45.793 euro per persoon. In 1969 was dat 20.245 euro. In vijftig jaar steeg.. De schuld als percentage van bbp komt na de eerste negen maanden van het jaar uit op 49,3 procent, oftewel 395 miljard euro. Dat meldt het CBS

Overheid hield 14 miljard euro over in 2019 - CB

Het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans is in 2020 uitgekomen op EUR 62 miljard, ofwel 7,8% van het bruto binnenlands product (bbp). Het overschot lag nog altijd boven de 6% norm van de Europese Commissie, ondanks de daling van 2 procentpunt ten opzichte van 2019, zie figuur 1. De daling kwam vooral op het conto van een lager saldo van inkomensstromen op directe. Nederland is als handelsland sterk verweven met het buitenland. Met een exportwaarde van 516 miljard euro is in 2019 opnieuw een exportrecord gerealiseerd. In 2018 hing 34 procent van ons bbp en ongeveer 2,4 miljoen voltijdbanen in Nederland, circa een derde deel van de totale werkgelegenheid, samen met de export van goederen en diensten Al met al steeg daardoor de schuld met 47 miljard euro tot 442 miljard euro. Uitgedrukt in het bruto binnenlands product (bbp), zeg maar de omvang van de Nederlandse economie, steeg van 48,7.

Nederlandse bbp toe met 0,5% ten opzichte van het voor gaande kwartaal, tegen slechts 0,2% in het eurogebied. In de voorgaande zes jaar was de groei in Nederland hoger of ten minste gelijk aan die van het eurogebied, nadat in 2010-2012 de groei was achtergebleven. Ook in de rest van het lopend jaar en in 2020 blijft de groei in Nederland hoger Het bbp is het totaal van primaire inkomens dat in een land wordt verdiend. Het Agentschap van de Generale Thesaurie, een afdeling van het Ministerie van Financiën, noemt een ander bedrag als het gaat om de Nederlandse staatsschuld. Volgens dit orgaan was de schuld op 31 december 2020 ongeveer 360 miljard euro De Nederlandse R&D-uitgaven zijn sterk gestegen: van een half miljard in 1964 tot 16,6 miljard euro in 2018. De R&D-uitgaven als percentage van het bbp bewegen zich al meer dan 50 jaar tussen 1,64% tot 2,18% van het bbp. Nederland heeft als streefgetal 2,5% van het bbp bepaald

Bbp en bni van Nederland. In de meeste kwartalen beperkt het verschil tussen het bbp en het bni zich tot enkele miljarden euro's. Tweede jaar op rij een positief saldo primaire inkomens. In het vierde kwartaal van 2012 was het saldo van betaalde en ontvangen primaire inkomens met het buitenland bijna 1 miljard euro in het voordeel van Nederland Bovendien verwachten we, vanwege het lange termijn karakter van het Nationaal Groeifonds, dat het fonds wordt gefinancierd op de kapitaalmarkt (leningen met een looptijd van langer dan 1 jaar). Van 2003 tot 2020 heeft de Nederlandse staat ongeveer EUR 39 miljard per jaar gefinancierd op de kapitaalmarkt, zoals te zien is in onderstaande grafiek De komende jaren daalt de Nederlandse schuld verder en in 2020 komt de schuld naar verwachting uit op 47,7 procent van het bbp, zoals figuur 1.4.4 laat zien. In paragraaf 1.2 wordt gesproken over extra investeringen ten behoeve van het verdienvermogen Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar EIB-Groep tekende in 2020 wereldwijd €76,8 miljard aan financiering ter bestrijding van de COVID-19-pandemie en de klimaatcrisis, en ter ondersteuning van EU-beleidsdoelen. Hiervan kwam €3,18 ten goede aan Nederlandse projecten, mede dankzij een absoluut recordvolume aan financieringen van het Europees Investeringsfonds (EIF): €1,3 miljard

Inkomsten en uitgaven van het Rijk 2021 Prinsjesdag

 1. Voor dit jaar wordt het bbp met 44,7 miljard euro, of 7,6%, verhoogd. Hiervan is 3,0 procentpunt het gevolg van het doorvoeren van de nieuwe internationale richtlijnen en komt 4,6 procentpunt voort uit de herijking op nieuwe bronnen
 2. der hard. De uitgaven aan medisch-specialistische zorg groeiden met 2,3% in 2017
 3. der hard dan de Nederlandse economie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe, voorlopige cijfers. De groei van de [
 4. De Nederlandse economie stond in 2020 als gevolg van de coronacrisis vooral in het teken van ongekende krimp en groei. Maar de groei was bij lange na niet sterk genoeg om de krimp teniet te doen.
 5. Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort in 2020 oploopt tot 92 miljard euro, oftewel 11,8 procent van het bbp. Bekijk de homepagina van Business Insider Nederland voor meer artikelen
 6. Nederland heeft een bruto binnenlands product (bbp) van 663 miljard euro in 2014. Het bbp staat voor de omvang van de economie en is het eindresultaat van wat een land in een bepaald jaar 'verdiend' heeft met de productie van goederen en diensten. In de tabel staan de 20 landen (incl. de speciale regio's Macao en Hong Kong

Ook drukte het belang dat Nederland heeft in Air France-KLM op de inkomsten uit vermogen. Het verlies van Air France-KLM over 2020 is voor bijna 1 miljard euro toegerekend aan de Staat. De belasting- en premieopbrengsten daalden met bijna 2 miljard euro, oftewel 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het CBS valt deze daling mee De 2% is gerelateerd aan het bruto binnenlands product (bbp). Maar 6 jaar later is dat streven nog niet in zicht. Nederland besteedt ongeveer 1,35% van het nationaal inkomen aan Defensie. Op de begroting staat nu zo'n 11 miljard. Dat is 3 miljard meer dan op het dieptepunt een paar jaar geleden

Overschot overheid halverwege 2019 op 1,8 procent bbp - CB

In 2020 bedroeg het Belgischdoen.defensiebudget ongeveer €4,76 miljard. Dat komt neer op circa 1,1% van het BBP. Dat is ten opzichte van 2019 een ophoging van €0,5 miljard. De regering streeft naar een groeipadzichtot 1,24%blijvenin 2025. De verwachting is dat het defensiebudget in 2021 ook zal stijgen, maar d De cluster genereerde in Nederland een directe toegevoegde waarde van €19,7 miljard. Indirect kwam daar nog €5,1 miljard bij. De maritieme cluster genereert hiermee circa 3,1% (2018: 3,2%) van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. De maritieme cluster bood in 2019 werk aan 284.917 personen waarvan circa 189.669 directe arbeid.

In 2020 gaat Defensie door met het herstellen en moderniseren van de krijgsmacht. Sinds het begrotingsdieptepunt in 2014 heeft Defensie in 2020 iets meer dan € 3 miljard extra te besteden. Het budget van Defensie komt daarmee op € 11,035 miljard Online uitgaven in 2020 naar 26,6 miljard. Nederlandse consumenten hebben vorig jaar 7 procent meer online uitgegeven dan het jaar ervoor. Men gaf in totaal 26,6 miljard euro uit bij webshops. Gemiddeld steeg het aantal online aankopen met 27 procent naar 335 miljoen

Nederlandse verdiensten aan internationale handel

De Nederlandse staatsschuld is vorig jaar met 42 miljard toegenomen tot 379 miljard euro. Zo'n snelle stijging van de schuld is sinds 2008, het dieptepunt van de vorige financiële crisis. Eerste raming 2020: schuld loopt op tot 63 procent bbp. 30 juni 2020. In de eerste raming die het kabinet in 2020 heeft gemaakt, komt het begrotingstekort aan het eind van het jaar uit op 8,7 procent van het bbp. Dat gaat om een tekort van 68 miljard euro Het onderzoek beschrijft de trends, analyses en achtergronden van geefgedrag in Nederland. Belangrijke conclusies uit het onderzoek: In Nederland werd in 2018 in totaal ruim 5,7 miljard euro gegeven aan goede doelen. Nederlanders geven vrijwillig 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Ongeveer net zoveel als in 2015 Bijna 14 miljard te veel: Nederlands begrotingsoverschot op 1,8 procent. De Nederlandse overheid heeft in de eerste helft van 2019 bijna 14 miljard euro meer ontvangen dan zij uitgaf

Economie van Nederland - Wikipedi

 1. België en Nederland zijn belangrijke handelslanden voor elkaar. Nederland heeft al jaren een plekje in de top 3 landen met de hoogste exportwaarde naar België. In 2019 was de exportwaarde naar België € 52 miljard. Dat is 2% hoger dan het jaar ervoor. De invoerwaarde vanuit België ligt met 45 miljard iets lager. Meer weten? Op deze pagina vindt u de belangrijkste cijfers over de.
 2. Top 10 Nederlandse miljardairs 2020 volgens Forbes Magazine. 10. Pieter van der Does - $ 14,2 miljard. Forbes #1941. Pieter van der Does is mede-oprichter en CEO van Adyen, naast Arnout Schuijff. Hij bezit een belang van 4,8 procent in het bedrijf. 9. Steven Schuurman - $ 1,1 miljard
 3. Nederland hoorde hierbij. Griekenland is nog altijd het land met relatief gezien de grootste schuld, deze bedroeg in 2019 ongeveer 180 procent van het BBP. Tijdens de coronacrisis werd besloten de begrotingsregels met betrekking tot de staatsschuld voor 2020 en 2021 los te laten
 4. Het Groeifonds bevat EUR 20 miljard voor een periode van 5 jaar - 0.5% van het totale bbp per jaar. Overheid stuurt op hogere bbp-groei, niet op een hogere bredere welvaartsmaatstaf . Financiering groeifonds valt in het niets in vergelijking met de financieringsbehoefte voor 2020 van EUR 138,8 miljard . De jaren daarna zal het groeifonds gemiddeld het beroep op de kapitaalmarkt met ongeveer 10.
 5. Dat steeg van 14 miljard euro in 2019 naar 34 miljard euro in 2020. tot 435 miljard euro. Dat is 54,5 procent van het bbp, Ook drukte het belang dat Nederland heeft in Air France-KLM op de.
NVB: “Nu samen doorpakken, zodat we kunnen blijven

Tot en met augustus 2020 is er in totaal €23 miljard aan Nederlandse overheidssteun en additionele bankfinanciering verstrekt (circa 3% van het Nederlands BBP): €8 miljard NOW 1.0 (139k bedrijven) €12 miljard belastinguitstel (136k bedrijven) €3 miljard uitstel van aflossingen op leningen (129k bedrijven De Nederlandse verdiensten aan de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk kwamen in het coronajaar 2020 uit op 25,6 miljard euro. Dat is 3,2 procent van het Nederlandse bbp. In 2019 was het nog 3,5 procent (28,0 miljard euro). Dat meldt het CBS op basis van aanvullend statistisch onderzoek, bekostigd door het [ Begrotingstekort dit jaar 62,4 miljard of 7,5 procent van het bbp. DEN HAAG (ANP) - Het begrotingstekort komt in 2021 waarschijnlijk uit op 62,4 miljard euro. Dat schrijft demissionair minister. De Nederlandse vleessector vertegenwoordigt (referentiejaar 2020) een constante en stabiele productiewaarde van ruim 10,4 miljard euro. De tientallen ondernemingen, die aangesloten zijn bij de COV, bedienen (uiteraard) de binnenlandse markt en exporteren verder zo'n driekwart van het Nederlandse vlees en de diverse vlees- en bijproducten

Lijst van landen naar bbp per hoofd van de bevolking

Export maritieme cluster groeit naar ruim 30 miljard. Het Nederlandse maritieme cluster was in 2019 goed voor een totale omzet van 69,6 miljard euro. De directe toegevoegde waarde bedroeg 19,7 miljard euro. Indirect komt daar nog 5,1 miljard bij Duitsland is ook de grootste economie van de EU-28. Duitsland is namelijk goed voor 21,3 procent van het Europese bbp, terwijl Nederland een aandeel van 4,9 procent heeft (CBS, 2019). Duitsland is het zeventiende land ter wereld wat betreft het aantal inwoners. Op nummer 1 staat China met 1,4 miljard inwoners en op nummer twee India met 1,3. Van de Nederlandse goederenexport naar Duitsland gaat 28,2% naar dit gebied. Groenten, fruit, aardolie en gas. Groenten en fruit, zoals verse groenten, wortels, noten en fruitconserven, zijn qua omvang het belangrijkste exportproduct van Nederland richting Duitsland. In 2020 ging 26% van de landbouwexport (€ 24,6 miljard) naar Duitsland Coolblue zag in 2020 zijn omzet stijgen naar 2 miljard euro, een toename van 34 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de resultaten die de huidige nummer 2 van de Twinkle100 vandaag presenteert.. Volgens de online retailer zijn verschillende redenen aan te wijzen voor deze groei

Corona duwt begrotingstekort naar ruim 90 miljard - NR

De coronacrisis heeft een enorme bres geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. Realiseerde de overheid over 2019 nog een overschot van ruim 14 miljard euro, over 2020 kwam de overheid 34 miljard euro tekort. Dit komt overeen met 4,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld nam in één jaar met 40 miljard euro [ Coolblue verviervoudigde winst in 2020. Coolblue zag zijn nettowinst in het boekjaar 2020 stijgen van 15,2 naar 61,1 miljoen euro. Dat blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag. De webshop maakte eerder dit jaar al de omzetcijfers over dat jaar bekend, een groei van 34 procent en een totaalbedrag van 2 miljard euro De Nederlandse overheidsschuld is voor het eerst sinds 2008 onder de 50 procent van het bruto binnenlands product (bbp) gezakt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag The Gross Domestic Product (GDP) in Netherlands was worth 909.07 billion US dollars in 2019, according to official data from the World Bank and projections from Trading Economics. The GDP value of Netherlands represents 0.76 percent of the world economy. GDP in Netherlands averaged 370.77 USD Billion from 1960 until 2019, reaching an all time high of 948 USD Billion in 2008 and a record low of. Voor bol.com was 2020 een jaar waarin het alle verkoopverwachtingen overtrof. Vooraf had moederbedrijf Ahold Delhaize als doel gesteld dat het platform 3,5 miljard zou verkopen, maar door de covid-19-pandemie steeg de handelsvolume in 2020 naar 4,3 miljard euro

De Italiaanse begrotingsplannen voor 2020 voldeden met een voorzien begrotingstekort van 2,2 procent van het bruto binnenlands product ( bbp) aan de Europese norm van maximaal 3 procent. Maar met de hoge staatsschuld van Italië van boven de 130 procent van het bbp bleef het land ver verwijderd van de maximaal 60 procent die volgend de Europese. De daling in 2020 was ook de ergste sinds een daling van 4,35 procent van het BBP in 1990, volgens gegevens van de centrale bank die teruggaan tot 1962, en de derde steilste in die reeks. Onder de somberste voorspellingen bij het begin van de pandemie, schatten de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds dat het BBP van Brazilië in 2020 met respectievelijk 8 en 9,1 procent zou krimpen

De Nederlander is in vijftig jaar alleen maar rijker

 1. Nederland heeft in Europees verband afgesproken om in 2020 2,5 procent van het bbp te besteden aan R&D. De gewijzigde methode draagt er aan bij dat dit percentage dichterbij komt. De totale R&D-uitgaven als percentage van het bbp in 2017 stijgen door de revisie van 1,99 naar 2,18. Om van 2,18% naar 2,5
 2. Nederland heeft bijna 14 miljard te véél: De overheidsschuld als percentage van het bbp komt halverwege 2019 uit op 50,9 procent, Vlaams begrotingstekort voor 2020 ligt tussen 500 en 600.
 3. Geschiedenis. Van de 15de eeuw tot de Anjerrevolutie in 1974, het tijdperk van Portugal als koloniale grootmacht, was de economie van Portugal hoofdzakelijk gebaseerd op handel met zijn kolonies in zoals Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Dit zorgde ervoor dat het een van de machtigste landen in de wereld was. Portugal kende een economische groei die de mogelijkheid gaf om zich te integreren bij.
 4. Het IMF verwacht in haar meest recente prognoses (april 2020) dat de SPA economie in 2020 met ruim 8 procent zal krimpen, de Spaanse Centrale Bank voorziet zelfs een mogelijke terugval van 13,6%. Spanje is de 4e economie van de Eurozone met een bruto binnenlands product (bbp) van Euro 1.226 miljard (2019)
 5. De cluster genereerde in Nederland een directe toegevoegde waarde van €19,7 miljard. Indirect kwam daar nog €5,1 miljard bij. De maritieme cluster genereert hiermee circa 3,1% (2018: 3,2%) van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland
 6. e (PS) wil tussen 2020 en 2024 de overheidsinvesteringen laten stijgen met 13,1 miljard euro. Dat zei Der
Nederland kansrijk als het gaat om inzet van kunstmatigeZelfs 'zachte' brexit kost Nederlandse economie ruim 4,5

De Nederlandse staatsschuld bedraagt voor het eerst sinds

 1. ister van financiën Wopke Hoekstra lange tijd de poot stijf hield kopte de Telegraaf[1] de volgende ochtend groot dat Nederland de.
 2. 2.3 Ontwikkeling van de inkomsten . In 2019 ontvangt het Rijk 303,1 miljard euro aan belastingen en premies. Daarvan zijn budgettair het meest van belang de loon- en inkomensheffing, omzetbelasting (btw), zorgpremies, premies werknemersverzekeringen en de vennootschapsbelasting (vpb) (zie figuur 2.3.1)
 3. Nederlandse bedrijven leiden Twinkle100. Bol.com verkocht vorig jaar voor 2,17 miljard euro aan klanten in Nederland. Met dat bedrag is het bedrijf de lijstaanvoerder van de nieuwe Twinkle100, vóór Coolblue en Albert Heijn. Zo blijft het podium van de Twinkle100 in Nederlandse handen
 4. Op het einde van vorig jaar bedroeg de schuld 326 miljard euro. De rente die we voor dit jaar budgetteren is rond de 11,5 miljard. En die bedragen zijn de voorbije jaren telkens gedaald, zowel in absolute als in relatieve termen ten opzichte van het BBP., stelt Deboutte
 5. In 2007 werd 9,3 miljard aan rente betaald, de staatsschuld was in 2007 219 miljard euro. Dit was 39,4% van het bbp. In 2006 was dit nog 41,6%. Nederland voldeed daarmee jaren aan de Maastrichtnorm, die voorschrijft dat de bruto staatsschuld ten hoogste 60% van het bruto binnenlands product mag bedragen

Overschot op lopende rekening fors lager in 202

 1. uten. Alibaba is koopjesfestijn Singles Day ongelofelijk sterk begonnen. Het bedrijf wist in het eerste half uur voor maar liefst omgerekend 48 miljard euro (372,3 miljard yuan) aan producten te verkopen. Ter vergelijking, de totale omzet van Singles Day van Alibaba in 2019 kwam uit om zo'n 35.
 2. der hard in 2017 groeide dan de economie
 3. Figuur 1: Diepe krimp in 2020, matig herstel volgend jaar Bron: CBS, RaboResearch. De krimp die de Nederlandse economie dit jaar naar verwachting ondergaat (figuur 1), is met recht historisch te noemen: in de afgelopen honderd jaar heeft het CBS nooit eerder een dergelijk diepe dip in de groei van het bbp gemeten. Toch zijn onze verwachtingen voor de Nederlandse economie dit jaar nog relatief.
 4. De Nederlandse economie doet het relatief goed ten opzichte van buurlanden. Na de opleving in het derde kwartaal verwachten we dat het bbp in het vierde kwartaal krimpt met 2,7% (k-o-k). Deze krimp is kleiner dan tijdens de eerste golf, met name omdat handel en consumptie redelijk op peil blijven. Daarmee komt onze verwachting voor 2020 uit op 4,4% krimp
 5. De Nederlandse economie zal naar verwachting in 2020 met 4,1% gekrompen zijn als gevolg van de COVID-19 pandemie en de daarmee samenhangende beperkingen die de economie aanzienlijk getroffen hebben. Na een landelijke lockdown in het voorjaar, was er een sterke opleving in het derde kwartaal van 2020, die werd onderbroken door een tweede golf van COVID-19-besmettingen in het najaar
 6. Kengetallen uit de bouw en infra. Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo'n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro. Bekijk onderstaand de belangrijkste feiten en cijfers over de bouwsector
 7. Door de coronacrisis zagen we de staatsschuld in het eerste halfjaar al oplopen naar 55,2 procent van het bbp. Het CPB verwacht dat deze verder oploopt van 49 procent in 2019 naar 61 procent in 2021. De overheid geeft in totaal zo'n 62,5 miljard euro uit aan directe steun, waaronder de NOW, en treft fiscale maatregelen zoals belastinguitstel om de economie door de pandemie te loodsen
Nederlands begrotingstekort groter dan verwacht | De MorgenNederland heeft begrotingsoverschot van bijna 3 miljardDe Nationale Staatsschuld Meter van Nederland 2020 Teller

Nederlandse bedrijven verdienden ruim 45 miljard euro aan de export naar Duitsland, goed voor 6,7 procent van het bbp. Dat heeft het CBS berekend op basis van OESO-cijfers over 2016, de meest recente gegevens die beschikbaar zijn De interneteconomie in Nederland heeft een jaarlijkse omzet van €24 miljard. Dit staat gelijk aan 4,3% van het BBP. De sector is hiermee qua grootte vergelijkbaar met het onderwijs en de transportsector. Dit is de conclusie van het rapport &ldqu Voetbalsponsoring maakt een derde deel uit (€ 220 miljoen in 2020) van de totale bestedingen in Nederland. Ook het schaatsen (-/- 13%) en wielrennen (-/- 17%) hielden het coronaverlies relatief beperkt. Kunst en cultuursector hard geraakt. De sponsoring van kunst- en cultuur halveerde ten opzichte van 2019 en kwam in 2020 uit op € 50 miljoen De Nederlandse verdiensten aan de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk kwamen in het coronajaar 2020 uit op 25,6 miljard euro. Dat is 3,2 procent van het Nederlandse bbp. In 2019 was het nog 3,5 procent Het ministerie van Financiën leende dit jaar al 108 miljard euro, waarvan het overgrote deel gereserveerd is voor d

 • Uniswap flash loan.
 • Polsk aluminiumbåt.
 • PostNord skicka paket.
 • Btc 37 case.
 • VLAIO Limburg.
 • Cardano community.
 • XLM price UK.
 • Unsolicited mail return to sender.
 • Pantbrev sparbanken nord.
 • Portfolio management system wiki.
 • Tapeter vintage stil.
 • Poolgiganten senaste.
 • How to get paid in Dogecoin.
 • Steuererklärung Rückerstattung.
 • Buss Västra Götaland.
 • Swedbank lånelöfte.
 • Bitcoin is not the new Gold a comparison of volatility correlation and portfolio performance.
 • Open source hardware association.
 • High Noon Casino Bitcoin btccasino2021 com.
 • Diamyd slår tillbaka.
 • Hyra hus Stockholm långtid.
 • Invesco India ETF price.
 • Rabobank India salary.
 • Barn natur Göteborg.
 • How to make money with Binance P2P.
 • Avtal nyemission.
 • Zcash курс.
 • Rop på sjön.
 • Podcast video tips.
 • Parabolantenn Canal Digital.
 • Hur gör man hakparentes på Mac.
 • Chromebook apps on desktop.
 • Rimlig belåningsgrad.
 • Amazon RSU tax.
 • CoinList Pro login.
 • UBS Bitcoin to zero.
 • Grant Thornton insolvency.
 • Silk Road darknet link.
 • KSV Jeugd.
 • Omer Ismail Goldman Sachs Wikipedia.
 • Sälja bil i befintligt skick kontrakt.