Home

Skolverket läxhjälp 2022

Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2020 - Skolverke

 1. 2020
 2. Skolverket har beviljat bidrag till 387 huvudmän för läxhjälp eller annat skolarbete utanför undervisningstid om totalbelopp 484 300 000 kronor. Av dessa har 367 huvudmän fått bifall och 20 huvudmän delvis bifall för sin ansökan. 135 huvudmän har fått avslag
 3. År 2020 betalade Skolverket ut 25 miljoner kronor till ideella organisationer som bedriver läxhjälp. Under åren har fler och fler organisationer sökt bidraget, vilket ställer ökade krav såväl vid beviljandeprocesserna som på återrapportering av hur bidraget används
 4. Skolverket beslutar att 6 organisationer får avslag om statsbidrag. Lista över beviljade belopp, ansökan för läxhjälp till organisationer 2021 (pdf, 450 kB) Ansökan för 2021 var öppen under perioden 15 januari - 15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag
 5. Från och med den 6 november 2020 har Skolverket återigen tillgång till uppdaterade uppgifter om skolhuvudmän och skolenheter från SCB. Läxhjälp till huvudmän 2021 Sök: 15 januari-15 februari Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän
 6. Inrikes Skolverket hade kunnat göra mer för att säkerställa att alla skolor uppfattat det korrekt vilka elever som skulle uteslutas från Pisa, Uppdaterad 2020-05-07 13:28. Läxhjälp är en beprövad metod för att höja en elevs kunskapsresultat
 7. Kunskapsbaserad och säker HSV och socialtjänst, ÖK psykisk hälsa 2020. 21-23 avser kommunsektorn Läxhjälp- Fördelning mellan Undervisning under skollov och Läxhjälp är oklart 2021-202

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2021 - Skolverke

Beslut om ansökan Skolverket beslutar om ansökningar av statsbidrag med stöd av förordning (2014:144). Beslutet avser bidrag till organisationer för läxhjälp eller annat skolarbete under 2021 Skolverket har i dagarna gett ut en liten rapport om läxhjälp och hur den kan stötta elevernas lärande. Det är regeringen som gett Skolverket i uppdrag att under tre år stötta tio grundskolor med låga kunskapsresultat i så kallade utanförskapsområden

På Skolverkets uppdrag samlar statistikmyndigheten SCB in uppgifter om pedagogisk 2020/21 även om ingen undervisning har skett under mätdatum 15:e oktober. läxhjälp och pedagogisk samordning. Detta ska också räknas med i tjänsten. En perso För 2020 kan Skolverket betala ut 262 700 000 kronor. Bidragsbeloppet är högst 300 kronor per elev och dag för lovskola under sportlovet, påsklovet och sommarlovet till och med 24 juni. För lovskola under sommarlovet från och med 25 juni och under höstlovet ska Skolverket ersätta huvudmannen för deras merkostnader för att anordna lovskola

Skolverkets bidrag till ideella läsxhjälpsföreningar

Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag. Mobilt BankID. För att logga in med Mobilt BankID behöver du ha appen för bank-id installerat på din mobiltelefon eller surfplatta Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson kallas till utbildningsutskottet för att svara på frågor om Pisaundersökningen från 2018, Uppdaterad 2020-05-07 13:28. Fram till 2015 var det möjligt att få RUT-avdrag för läxhjälp Jag har nämligen kollat på de organisationer som fick bidrag till läxhjälp av Skolverket 2018. Att Riksförbundet eller Mattecentrum får bidrag för läxhjälp är inga konstigheter, det vet man att de ordnar just läxhjälp och det finns mycket dokumentation online inklusive hemsidor För att få fler skolor att kunna erbjuda läxhjälp förlängde Skolverket sista ansökningsdag för läxhjälpsbidraget i somras. Detta gör nu att ytterligare över 65 000 elever via skolan kan få läxhjälp med hjälp av Skolverkets bidrag. Här är listan med alla som fått bidrag Om Skolverket Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.s

Uppsala kommuns läxhjälp på vardagkvällar måndag - torsdag kl. 17.00-20.00. Gå in på www.lxcoach.uppsala.se och läs mera. Uppdaterad: 28 april 2020 För 2020 ansökte kommunen om 2 681 tkr i statsbidrag läxhjälp för huvudmän men fick avslag i ansökan med motiveringen från Skolverket att det var för många ansökningar som gjordes Skriftlig fråga 2020/21:1531 Kristina Axén Olin (M) Fråga 2020/21:1531 Skolverkets bidrag till ideella läsxhjälpsföreningar av Kristina Axén Olin M till Utbildningsminister Anna Ekström S År 2020 betalade Skolverket ut 25 miljoner kronor till ideella organisationer som bedriver läxhjälp Skolverket förlängde möjligheten att söka bidrag för läxhjälp mellan den 1 juni till 31 augusti. Under denna tidsperiod har totalt 33 nya kommuner och 57 fristående skolor fått 41 170 500 kronor som räcker till 40 461 elever Oftast anordnar skolor läxhjälp för att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, samt för att bidra till en ökad likvärdighet. Detta framgår t.ex. i riksdagens förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor mm samt i skolverkets skrifter (se längre ned)

Skolverket. Sök och läs ang nationella prov på Skolverket sida På måndag har eleverna med sig information hem om läxhjälp (du kan läsa informationen här nedan). Är du intresserad av att ditt barn ska delta så hör du av dig via mail till sandra.andersson@vastervik.se Läxhjälpen startar den 10/9 och sker efter skoltid kl 14.30-15.00 för elever på mellanstadiet. Läxpolicy Gunnebo skola - läsåret 2020/21 So

Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2021 - Skolverke

21 oktober 2020 Distansundervisning v 45-51 Utifrån hur smittläget Covid-19 i Uppsala är just nu och att trängseln i kollektivtrafiken säkerligen kommer öka när det blir kallare ute kommer Katedralskolan (och de andra stora kommunala gymnasieskolorna. Elevhälsoplan. Lokal elevhälsoplan för Gåvsta skola Gåvsta Elevhälsoplan 2019-2020.pdf (PDF, 318 KB) Gåvsta Elevhälsoplan 17-18.pdf (PDF, 626 KB Läxhjälp under coronapandemin En del organisationer är helt finansierade av Skolverkets statsbidrag i kombination med frivillighet, Därför föreslog regeringen den 2 april 2020 att kommuner och regioner får ett tillskott på totalt 20 miljarder kronor i generella statsbidrag i år,. Skolportens Dagsbrev 2020-08-21. Skolverket om sekretessen: Stiftelsen Läxhjälpen: fler ska få läxhjälp i höst. I höst hoppas stiftelsen Läxhjälpen kunna hjälpa ännu fler av de högstadieelever som är på gränsen till att inte klara grundskolan. Sveriges Radi

Skolverket Skolverket fördelar bidrag till organisationer som ger läxhjälp. Skolverkets webbplats . Kommuner. Många kommuner fördelar bidrag till organisationer som har fritidsverksamheter och mötesplatser för unga nyanlända och andra unga. Under 2014‒2020 fördelar FEAD-fonden,. Skolverket har skickat ut Spiras utvärdering Mer än bara läxor! till samtliga skolor i Sverige. Tillsammans med diskussionsfrågor och Skolverkets egen skrift om läxor ska rapporten bidra till att skolorna arbetar mer genomtänkt med läxor och läxhjälp - Läxhjälp en gång i veckan är inte heller någon stor insats, I december 2020 gav EU ett villkorat godkännande för det första vaccinet mot covid-19, År 2025 beräknar Skolverket att det kommer att saknas 65 000 behöriga lärare i skolan Tidigare nationella prov - Svenska Det nationella provet i svenska för årskurs 9 består av tre delar. Delprov A och C är skriftliga och delprov B är en muntlig del. Den muntliga delen går ut på att eleverna ska lyssna och disskutera kring ett textavsnitt. Texterna och uppgifterna till delprov A och C är sekretessbelagda Här kan du ladda ner när tidigare nationella prov för årskurs 9. Välj ämne i menyn till höger hör att ladda ner proven. Syftet med nationella prov är att främja en likvärdig nationell bedömning. De nationella proven är används som bedömningsgrund och är inte betygsavgörande. I många fall tar dock läraren stor hänsyn till provresultat [

37 skolor i Örebro län får bidrag till läxhjälp

Mall - Skriva bokrecension Förberedelse Målet med din bokrecension är att framhäva din åsikt och övertala läsaren om att du har rätt, antingen att det är värt att läsa boken eller att låta bli. Exempel på förberedelseskiss: Harry Potter & de vises sten J. K. Rowling 1997 (första upplagan) Fantasy Harry Potter Trollkarl Föräldralös Hogwarts [ Hejsan! Har en fundering gällande omprov i grundskolan. Om en elev inte klarat sitt prov utan ska göra omprov, har inte eleven rätt att göra detta provet.. Dir. 2020:21. Fler elever ska bli behöriga till Vidare framgår av Skolverkets uppföljning av introduktionsprogrammen att endast 34,1 procent av nybörjarna på ett introduktionsprogram Regeringen anser därför att det finns behov av en garanti för läxhjälp till alla elever som riskerar att inte bli behöriga till. 2020-06-12 . Spira utvärdering (SKL) och en studie om läxhjälp (Skolverket). Både dessa rapporter har publicerats (läs rapporterna under fliken Publikationer) och Skolverket skickade i december 2015 Spiras utvärdering, Mer än bara läxor, till samtliga grundskolor i Sverige läxhjälp 0 Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. ht 2020 Planeras Skolverket fördelar bidraget proportionellt till de kommuner som har asylsökande barn och som ansöker om bidrag

Statsbidragskalendern - Skolverke

Föräldrarnas plånbok ska inte styra, menar regeringen, om elever ska få läxhjälp eller inte. Det blir möjligt för skolor att ansöka om pengar för att arranger Läxhjälp Mattecoach är en chatt för att ge läxhjälp till elever i grundskolan och gymnasiet. Här kan du chatta med mattecoacher från KTH och få tips och råd av dem om hur du ska lösa dina matteproblem Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Med en bevisad effekt för målgruppen tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från. Samtidigt har man sökt och fått ett bidrag till läxhjälp på 20 miljoner kronor. Totalt sett har Skolverket haft 368 miljoner kronor att fördela. 14 FEB 2020 SAMHÄLLE Svar på fråga 2020/21:1779 av Roger Haddad (L) Kunskapstappet i skolan. Roger Haddad har frågat mig om regeringen kommer att besluta om ett nytt uppdrag till Skolverket för att nationellt kartlägga kunskapstappet

Det svenska välfärdssystemet blöder och en del av befolkningen roffar åt sig medan de kan! Exemplen är många på hur man kan få bidrag utan kontroll och redovisning. Skolverket beslutar om ansökningar av statsbidrag med stöd av förordning (2014:144). Beslutet avser bidrag till organisationer för läxhjälp eller annat skolarbete under 2021 Gör du en intresseanmälan via oss så får du alltid en timme kostnadsfri läxhjälp. Blogg. dec 15 2020. Skolverket har beslutat om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten lmg; sep 07 2020 Förstärkt statsbidrag för lovskola och läxhjälp. Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har redovisat sitt uppdrag att lämna förslag på delmål och indikatorer för uppföljning och analys av föreslår en ny förordning som ska göra uppgifterna om skolenheter offentliga från och med den 23 oktober 2020

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i skolbibliotek, bättre språkutveckling förskolan, lovskola samt läxhjälp. Tjänsten riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med individ- och Skolverket fördelar statsbidrag för omkring 22 miljarder kronor 2020 Barn- och utbildningsförvaltningens bidragskalender för förskola och grundskola 2020 Majoriteten av bidragen som söks är från Skolverket, Grå markering = Ej sökt p.g.a underlaget att söka för finns inte Vi har läxhjälp följande dagar och tider: Bennets väg 44 C: Måndagar: 17-19 Tisdagar: 17-19 Onsdagar: 17-19 Vi behöver fler volontärer! Barnen behöver hjälp med svenska, engelska, matematik, So, No m.m. De flesta barnen är mellan 7-15 år. Vår läxhjälpsverksamhet får bidrag från Skolverket. En av våra sponsorer för läxhjälpen är Allakando 2020 SIBYLLEGATAN 46 114 43 STOCKHOLM MATTECENTRUM. Finansiering • Skolverket: minskades med 30 procent i bidrag • Stockholm Stad: läxhjälp på Pluggakuten, fungerar som Mat-tecentrums fysiska räknestugor, den enda skillnaden är att eleven träffar volontären vi Barn- och utbilningsförvaltningens bidragskalender för förskola och grundskola 2020 x= ej beslutat Gul markering= Ändrat sedan tidigare redovisning Majoriteten av bidragen som söks är från Skolverket, Grå markering = Ej sökt p.g.a underlaget att söka för finns inte

Skriva referenser för olika typer av källor. Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen) Skolverkets beslut om ansökan särskilt stöd VT 2021 (dnr 2020/1126), B 7 Uppsägning på grund av personliga skäl (dnr 2021/0302, 2021/0303, 2021/0335), B 1 Anställning (dnr 2020/1054). Syftet med statsbidraget för läxhjälp är dels att öka möjligheterna för all 2020/2021. HT: 2020-08-19 - 2020-12-18 VT: 2021-01-11 - 2021-06-11. Lovdagar. 2020-10-26 - 2020-10-30 (Höstlov) 2020-12-07 2020-12-21 - 2021-01-08 (Jullov Därför är behovet av läxhjälp stort i Malmö som får 1,2 miljoner kronor av Skolverket. Många företag tar betalt för läxhjälp. Det finns en risk med det. Kanske kommer bara en del barn ha råd med läxhjälp Och läxhjälp ska ges på lika villkor, underströk Fjelkner som instämde i Skolverkets kritik att elever till föräldrar med låga inkomster inte har råd, eller ens möjlighet, att utnyttja.

Läxhjälp; PRAO; Läsårstider HT2020 - VT2021. Här hittar du aktuella läsårstider för elever i kommunal grundskola höstterminen 2020 och vårterminen 2021. Höstterminen 2020. Börjar: onsdag 19 augusti Slutar: fredag 18 december. Skolverket; Läsårstider ===== 2020/2021. HT: 2020-08-19 - 2020-12-1 I början av 2020 fick Anna Westerholm i uppdrag av regeringen att undersöka hur fler elever ska ges förutsättningar för att bli behöriga till gymnasieskolan. Utredaren skulle också undersöka hur nyanlända elever i högstadiet och gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning

Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser På Hovåsskolan går ca 730 elever från förskoleklass till årskurs 9. Här finns också ett fritidshem med fyra avdelningar, samt grundsärskolan Läsö. Hovåsskolan ligger nära hav och skog. Vi utnyttjar naturen såväl under lektionstid som under fritidsverksamhet Vi är en skola med en levande atmosfär, ett öppet klimat och en god stämning där lust, glädje och nyfikenhet skapar en kreativ vardag.• Vi har lärare med rätt utbildning och exame

Skånska Dagbladet Ekström: Skolverket måste stärka

Under 2020 hjälpte vi till med läxan över 2794 gånger. Du kanske tycker att din matteläxa är jättesvår? Eller så har du svårt att få till den där texten du har inlämning på? Vi har gratis Läxhjälp för dig som går i klass 1 - 9, och för dig som går på gymnasiet Gratis läxhjälp där det behövs som mest. Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden Också Skolverket vänder sig emot regeringens förslag att utöka skatteavdraget för läxhjälp hemma även till gymnasieelever. Enligt verket kan förslaget gynn Skolverket säger nej till rut-avdrag för läxhjälp Rut-avdraget för läxhjälp gynnar elever med rikare föräldrar och ökar skillnaderna mellan elever. Förslaget om att tillåta rut-avdrag för läxhjälp har kritiserats från flera håll

Somaliska föreningar plockar hem över 50% av Skolverkets

Tips: Skriva novell Novell - vad är det? Enkelt sagt kan man säga att en novell är en förenklad roman. En novell består av en kort berättelse med en huvudhandling, till skillnad från en roman som är längre, mer komplex och har ett lägre tempo. Det finns dock ingen bestämd gräns för hur lång en [ Varför läxhjälp? En grupp föräldrar som gick på Svenska för invandrare, SFI, frågade 2011 oss på Internationella Bekantskaper om vi kunde hjälpa deras barn med deras skolarbete. Föräldrarnas begränsade kunskaper i svenska och ibland också andra ämnen gjorde det svårt för dem att stötta sina barn så mycket som de önskade Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter och skolformer i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter inom skolformerna förskoleklass, grundskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 2020-08-25: Höra: Entrevista con Andrea, una futbolista chilena: 2020-08-25: Höra: Diálogos: 2018-10-31: Höra: Entrevista con la familia Goin-Evans: 2013-10-09: Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat material. - Skolverkets lägesbedömning 2020 - Sammanställning av regionala dialoger 2020 - Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen • Ny webbsida med övergripande information om aktuella förändringar inom komvux. Skolverket Sida 1

Läxhjälpen utvärderad - Skolvärlde

Allakando är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Allakando anordnar läxhjälp och privatundervisning, där en privatlärare kommer hem till er och hjälper till med skolarbetet. Våra lärare hjälper också till att förbättra studietekniken och motivera eleverna, vilket gör det lättare att uppnå goda resultat Också Skolverket vänder sig emot regeringens förslag att utöka skatteavdraget för läxhjälp hemma även till gymnasieelever

Statsbidrag för lovskola 2020 - Skolverke

Här hittar du information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna I år betalar Skolverket ut totalt 363 miljoner kronor i bidrag till skolor som bedriver läxhjälp... Gratis läxhjälp till - nästan - alla elever, efter nytt beslut från regeringen. Skolorna får välja själva om de erbjuder det eller inte, men det bord Svensk gymnasieskola övergår 18 mars 2020 till distansundervisning med anledning av covid-19. Eleverna deltar hemifrån och lärarna arbetar antingen på skolan eller hemma. Grundskolan är fortsatt öppen och lärarna, och majoriteten elever, vistas i skolan. Rådande restriktioner anger att de med symtom ska vara hemma (Utbildningsdepartementet, 2020), vilket gör att vissa. Skolverket betalar också ut 20 miljoner kronor till ideella organisationer som erbjuder läxhjälp. Även det bidraget har ökat jämfört med förra året då 14 miljoner kronor betalades ut. Nytt för i år är att ideella organisationer kan få bidrag för att bedriva läxhjälp för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Kritiserad skola beviljas bidrag för läxhjälp SVT Nyhete

Skolverkets bidrag till ideella läsxhjälpsföreningar Svar

Läxhjälp innebär en hjälp till elever att göra sin läxa.Det har definierats som privatundervisning åt lärjunge i skola, omfattande handledning vid inlärandet av hemläxorna. [1]Avdragsmöjligheter för läxhjälp i Sverige. Från den 1 januari 2013 kunde man göra RUT-avdrag för läxhjälp, som en underkategori till barnpassning.. Liberalerna kräver nu att Skolverkets generaldirektör kallas till riksdagens utbildningsutskott, med anledning av Expressens avslöjande om de svenska PISA-resultaten. - Vi kommer nu begära att regeringen går till botten med detta och granskar alla siffror, säger Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiska talesperson

Tierp fortsätter få statsbidrag för att minska segregationFriskolan Internationella Engelska skolan gör miljonvinst

Skapad 2020-05-11. Ämnen: Grundskola Gävle kommun Beskrivning av projektet. En huvudmannaplan för samtliga skolformer i Gävle kommun. Men åtta utvärderingsbara indikatorer: • Varje skolenhet har en handlingsplan för studie Skolverket - www.skolverket.se syv@skolverket.se. 23 juni 2020 | Skolverkets diarienummer 2019:480 . Förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever. 11 juni 2020 | Ju2020/01879/L7 . Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende För 2018 betalar Skolverket ut drygt 363 miljoner kronor i statligt bidrag till skolor som bedriver läxhjälp. Hälften av statsbidraget fördelas nu, och den andra hälften till hösten. På Skolverkets webbplats finns information om hur läxhjälpspengarna fördelas över landet Skolverket arbetar för fullt med att få till digitala nationella prov, DNP, ett projekt som ska vara infört till 2022. Att göra nationella proven digitala är en av de viktigaste uppgifterna som skolor har framför sig inom digitalisering. Det kommer att innebära en likvärdig hantering av proven i hela landet, eftersom de blir rättade av både externa och egna lärare

 • IQ crypto Coin.
 • Pensionsförsäkring Folksam.
 • Seniorboende Täby kyrkby.
 • Cement miljöpåverkan.
 • Cyberpunk 2077 patch notes.
 • Hur många kallas till mönstring 2020.
 • En piano.
 • Bat True Share Binance.
 • How to buy bitcoins in Zimbabwe using EcoCash.
 • Willys Ljus.
 • Banklån Finland.
 • 6U server case.
 • Venom ATV reviews.
 • Jobb bilförsäljare Uppsala.
 • WhatsApp for iPad.
 • Tyvärr kan Qliro inte erbjuda dig det valda betalalternativet för detta köp.
 • Vad är bra med BNP.
 • Talmud Portfolio.
 • AirDrop Mac.
 • Kursziel Aktie RHEINMETALL.
 • Studentkortet kontakt.
 • Bokföra omvänd byggmoms försäljning.
 • Date format English.
 • Bitcoin netzwerkgebühr berechnen.
 • Jobba på Försäkringskassan lön.
 • Hardwarová peněženka.
 • Vad behöver barn för att må bra.
 • Järnväg Norge karta.
 • ZIL/USDT tradingview.
 • Billiga utemöbler.
 • Ericsson shares.
 • Binance Card Moldova.
 • Flytta värdepapper från SEB.
 • DOT crypto wallet.
 • Ezelsbruggetje abc formule.
 • Cognizant dochtermaatschappijen.
 • Skatteverket ISK.
 • Val Jester lock twitter.
 • Öppettider Jem o Fix Sala.
 • Bitcoin Konto Erfahrungen.
 • Ledger Ethereum.